Najaar 2014

Mahonie buigen

De kuiprand wordt afgedekt met een mahonie bovenrand. Deze rand verloopt naar ongveer 8 cm breedte want dat is comfortabeler om op te zitten dan zo'n smal randje.

Met behulp van klemmen, hitte aan de bovenkant en water aan de onderkant wordt het hout de bocht om gedwongen.

Met plakband afgedekt de dekplank op de kuiprand geklemd. De opening opgevuld met epoxy. Later gebruik ik de bovenrand als geleider voor de bovenfrees.

Eerste bladzijde Vorige bladzijde Volgende bladzijde Laatste bladzijde

bladzijde 83 van 292

 

Na een kwartiertje boog het 24 mm dikke mahonie ongeveer 8 cm.