februari 2022

Zelfstuurinrchting 2

Eerste bladzijde Vorige bladzijde Volgende bladzijde Laatste bladzijde

Het roerblad moet, als het niet gebruikt wordt, kunnen worden opgeklapt. Daarom zit de verticale buis niet recht boven het roerblad maar ernaast

Het is trouwens helemaal geen roer maar meer een energiegever die direct gekoppeld is aan de helmstok.

Er moet nog een soort steun gemaakt worden om de alu buis met de achterpreekstel te verbinden

bladzijde 288 van 292

In het voorjaar ga ik de buis in de spiegel monteren.

De grote moer is de koppeling.