juni 2021

Aanpassen kuipafvoer

Eerste bladzijde Vorige bladzijde Volgende bladzijde Laatste bladzijde

De kuip loopt via de grote uitlopen bij bepaalde snelheid een beetje vol.

Ik heb de uitlopen opengezaagd en een kubusvormig kastje er in gelamineerd. Nu is er ruimte voor een verzwaarde rubberflap die als keerklep dienst doet. Ook deze constructie werkt nog niet feilloos maar het is al een stuk beter.

Met een kleine, nog aan te brengen wijziging, zal het wel goed werken…hoop ik.

bladzijde 267 van 292

De uitloop zoals die was tussen de kuipvloer en de achterkant van de boot.